hey.linhntaim.com
Dài
Cứ lúc nào anh muốn yêu em, Là có một điều gì đó ngăn anh ở lại. Trái tim kia ngừng không bước nữa; Và cõi lòng cứ thế miên man. Anh gọi nó là kiểu tình yêu 50 vắt vẻo. Yêu thế nào cũng chỉ dừng ở …