hey.linhntaim.com
1851
Một ngàn tám trăm năm mốt ngày không gặp em, Sương rơi cành úa, con đường trong veo tiếng lá, Nỗi buồn ở lại miên man say đắm con tim, Hồng trắng vội trồng muộn nở gục đầu hiên mái, Cơn mưa phương …