hey.linhntaim.com
Phận như nữ
(1) Những nàng như nữ hồn phiêu lãng Chân trần, bụng lẹp, lưng ngớn cong Guốc đôi lộc cộc đường tơ tảo Váy tóc miên hồi sững bóng hiên (2) Này đêm tĩnh lặng chớ đung đưa Lay hồn như phụ mác xa xưa…