hey.linhntaim.com
Đó
Có bao giờ em đứng soi gương rất lâu như muốn tìm gì trong đó? Có khoảnh khắc nào em bỏ lại trong tim và không bao giờ muốn nhớ đến nữa? Những khi u sầu, em thường làm gì? Nếu không phải trầm ngâm,…