hey.linhntaim.com
Phút cuối
Em đâu rồi nhỉ.. Em đã đi đâu? Em đã yêu ai? Bỏ quên nắng vàng. Cuối con ngõ nhỏ, cành gạo già côi Treo đèn lồng đỏ lặng ơ khúc gió. Xuân chưa vương mi, lệ sương chia li, Mưa phùn gió bấc lạt phấn …