hey.linhntaim.com
Chiều
Chiều nay cà phê 1 mình. Hà Nội chợt mây chợt nắng. Hồ Tây xao ánh buồn vương; Thanh Niên hè lay nỗi nhớ. Dải lá vàng khô ngơ ngác; Tiếng chổi lùa bên xác xơ. Những câu chuyện chẳng nên thơ Vội the…