hey.linhntaim.com
8/3
Chúc các bạn, các nàng phụ nữ đến từ thế giới phồn hoa của nửa quả đất Những lời chúc có cánh nhằm đưa các bạn lên tận mây xanh Nơi son môi, mascara, chì kẻ mắt và phấn thoa đang vô cùng thiếu thốn…