hey.linhntaim.com
Đôi lúc nhớ em
Cuộc đời có mấy khi lòng trống trải Được xa em và cảm thấy cô đơn. * Em, Là chút nắng hồng nâng niu buổi sớm Giữa cuộc đời mơ mộng của tôi. * Biết bao giờ em mới buồn đây… Anh sẽ pha cho em m…