hey.linhntaim.com
Sao ngày lại dài thế
Khi đứng trước biển cả, Những cơn sóng vỗ về. Khi đứng trước mắt em, Cả vầng dương não nề.. Đã quá lâu rồi. Kể từ lúc tôi mặc xác em trên đường đời tấp nập. Cuộc sống mà Thượng Đế dành cho e…