hey.linhntaim.com
Con đường nhỏ
Con đường nhỏ Con đường nhỏ Bước trên những cánh hoa Lòng gợn theo cơn gió Ở đằng xa Thấp thoáng là nỗi nhớ Là bóng hình mờ trong làn sương khói phủ Sớm tinh mơ Thoảng hơi lạnh đầu mùa Đông thiếu n…