hey.linhntaim.com
Mưa trên sân ga
Tản mạn mùa thu – Tập viết. Viết cho thời gian trôi… “Đi tìm Sui Den” 1. Con tàu vừa chạy vào đoạn đường ray vòng cung có bán kính khá lớn. Bor ngồi ở chiếc ghế có ghi số 56…