hey.linhntaim.com
Ngày tận thế 2 (Hay là “Những câu chuyện không bao giờ dứt”)
Tản mạn mùa thu – Tập viết. Viết cho thời gian trôi… Hôm nay gặp lại em. Vẫn tinh nghịch và bướng bỉnh. Luôn đòi hỏi thiệt hơn, không dễ gì chịu chấp nhận số phận. Em vẫn luôn miệng nhắ…