hey.linhntaim.com
Khi yêu một người mà chẳng thể nói được
..bởi vì người ấy luôn yêu ai không phải ta.. Có những lúc muốn nói điều muốn nói Mà sao lại chẳng nói nên lời Đành trao ánh mắt gửi nụ cười Mà ch…