heurekagpjs.eu
Vianočné tradície
Vianočná atmosféra postupne zasahuje aj členov redakčnej rady, a tak sme sa v nasledujúcom prehľade pozreli na niekoľko krajín a ich špeciality tradícií v čase Vianoc…