heurekagpjs.eu
Vianočná Zvolenská Bystrica
V rámci krúžku Za krásami Slovenska sme sa tentokrát vybrali na vianočné trhy Banskej Bystrice a Zvolena. Pre zmenu sa k tercii pridala aj trieda sexta. Na miesto „činu“ sme sa pres…