heurekagpjs.eu
Slovanské sviatky jari
Oslavy odohrávajúce sa približne v rovnaký čas ako aktuálne Veľká noc boli u Slovanov oslavy začiatku jari. Slovania v túto dobu totiž oslavovali príchod nového roka. Počas osláv sa dieťa odeté v o…