heurekagpjs.eu
Uzly
Dňa 16.12.2019 sme sa triedy tercia, kvarta a kvinta v rámci predvianočných aktivít zúčastnili športového dňa. Tento deň prebiehal v budove školy. Bola pre nás pripravená súťaž.