heurekagpjs.eu
Týždeň vedy a techniky
V týždni 10. – 16. 11. 2014 sa uskutočnili nasledujúce aktivity: 1. Študentská konferencia z informatiky: Myšlienkové mapy – prednáška a vlastná tvorba myšlienkových máp pomocou iMindM…