heurekagpjs.eu
Spoveď prímanov
Ako sa zmenil váš voľný čas po prestupe na túto školu? Môj voľný čas sa veľmi nezmenil, všetko je rovnaké, len chodím pozdejšie domov Čo sa vám na tejto škole páči a naopak nepáči? Najviac sa mi pá…