heurekagpjs.eu
Onliners
Dňa 10.10.2019 sme zase raz navštívili divadelnú sálu divadla Actores. Pár tried malo možnosť byť s hercami v jednom deji pri predstavení s názvom Onliners. Už z názvu je zrejmé, že divadlo nebolo …