heurekagpjs.eu
Z úcty k starším…
Dňa 24.10. sa skupina študentov, ktorej som bola súčasťou, vybrala do Domova dôchodcov v Rožňave. Pod vedením pani profesorky Kostkovej sme si pre dôchodcov pripravili program pri príležitosti mesi…