heurekagpjs.eu
(Ne)úspešný nácvik požiarnej evakuácie z pohľadu študentov
Najbežnejšia príčina evakuácie školy je požiar. Každý školský sa preto na našom gymnáziu 2-krát vyhlasuje požiarny poplach, ktorého cieľom je preveriť spôsobilosť študentov a zamestnancov školy v p…