heurekagpjs.eu
Malí gymnazisti prví
Na prvom mieste sa žiaci nižších ročníkov (príma, sekunda) osemročného Gymnázia P.J.Šafárika umiestnili v súťažiach vyhlásených v rámci Dní polície na dopravnom ihrisku v Rožňave. Žiaci súťažili…