heurekagpjs.eu
Keď skúšame my
V tomto vydaní Heuréky sme sa rozhodli potrápiť našich spolužiakov a profesorov vedomostnými otázkami rôznych zameraní. Ako to dopadlo? Porazil študent profesora alebo sa dokázalo, že profesor vie …