heurekagpjs.eu
Hviezdoslavov Kubín
Vanda Hanuštiaková (IV.OA) a Sarah Mária Pisarčíková (VII.OA) úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V.Hanuštiaková sa umiestnila na 1.mieste v pre…