heurekagpjs.eu
Halloween a naša tradícia
Študenti v strašidelných maskách zaplavili školu. Dňa 27. októbra sme opäť raz slávili Halloween na našom Gymnáziu Pavla Jozefa Šafárika. Celý deň sa niesol v hrôzostrašnej atmosfére (masiek a dvie…