heurekagpjs.eu
Deň prevencie
Dňa 18.11.2014 sa v rámci Dňa prevencie uskutočnili odborné aktivity pracovníkov CPPPaP v Rožňave z univerzálnej prevencie drogových závislostí v triedach príma, sekunda, tercia a kvarta. Súčasťou …