heurekagpjs.eu
Prečo sú tu? (Anketa)
Ďalšia etapa života. Ukončenie základnej školy, s ktorým súvisia dôležité rozhodnutia a tie ovplyvňujú ďalšie kroky človeka v živote. Jedným z nich je výber strednej školy. A keďže my už na stredne…