hetoogdesmeesters.com
Alinea uit OdM 5 Regelboek
Een groep hardwerkende mannen is het Regelboek uit het Duits aan het vertalen. Dat vordert gestaag. Soms kijk ik mee en geef mijn commentaar, van een dt-fout, een Vlaamse uitdrukking tot onduidelij…