hetoogdesmeesters.com
Morgenster 28 & 29
Met meer details over het magieverbod in Havena, zij het uit on-officiële bron. Hetzelfde geldt mbt de instructies voor het spelen van een Borongewijde. De Bulderberg, een scenario van Barbara Veen…