hetoogdesmeesters.com
Morgenster 7
In dit nummer: Het tweede deel van de Talenten / Begaafdheden, gestart in nummer 6. Wie de editie 1.5 van DSA kent, zal merken dat er 15 Talenten ontbreken. Dat komt omdat de spelersgroep van de Mo…