hetoogdesmeesters.com
Kobold jg. 1, nr 3
Een eerste exemplaar van het toenmalige ‘zusterblad’ van de Morgenster. Het nummer 3 uit de eerste jaargang, zomer 1986. Met dank aan Niels! In deze Kobold jammer genoeg geen vertalinge…