hetoogdesmeesters.com
AV – Correctie : De Nacht der Mysteries
Ook de Groten onder ons maken fouten ! Gelukkig zijn er opmerkzame spelers die ons daarbij helpen – ons behoeden van verdere misstappen. Zo was er een foutje geslopen in het solo avontuur van…