hetoogdesmeesters.com
AV-TIP : Weertabellen.
Neen, het weer is perfect ! Aangezien je niets vertelde over de weersomstandigheden … Nu, bij mij zal dat niet snel gebeuren want ik bereid me voor met deze weertabellen.