hetoogdesmeesters.com
Het Skelet
Skeletten zijn creaturen die door magie tot leven zijn gewekt en die bestaan uit knekels van menselijke wezens. Net als de mummies zijn ook de skeletten door een machtige tovenaar in leven geroepen…