hetleveniseeuwig.wordpress.com
Welke geest is zo leeg en blind dat hij niet in ziet…