hestberg.com
Dyrene
Sau I dag (2014) består buskapen på Hestberg av 8 sauer, hvorav 7 er søyer og 1 er vær. Opprinnelig var opphavet av rasen rygja og spælsau, men i dag består buskapen av flere blandingsraser. Rygja …