hepterida.wordpress.com
Řešení chyby 5.6.1 v odesílání mailu – Body type not supported by Remote host
Při odesílání a přijímání e-mailů mezi doménami lze narazit na tuto chybu. Jednou z možných (častých) příčin je bezpečnostní omezení na protokolu smtp na edge firewallu (Cisco PIX/ASA) – resp…