hepterida.wordpress.com
Zvýšení výkonu vSphere infrastruktury
Při provozu virtuální infrastruktury na platformě Vmware časem možná pocítíte potřebu optimalizace výkonu. Ať už z důvodů odezvy vCenter nebo zásadněji z důvodů odezev virtuálních strojů. Mám zde t…