hepterida.wordpress.com
Připojení klienta na jiné VLAN síti do internetu
Připojení koncového zařízení do nové VLAN tak, aby mělo konektivitu do internetu a zároveň bylo k hlavnímu routeru/firewallu připojeno přes několik switchů, se provede následujícím způsobem.…