hepterida.wordpress.com
Vliv protokolu událostí na stabilitu Windows XP
Je to prosté, pokud „přetečou“ logy, systém se začne chovat nestabilně – vytuhávají aplikace, vytuhává explorer, bootujeme do BSOD apod. Proto doporučuji po každé čisté instalaci …