hepterida.wordpress.com
Jak funguje přidělování adresy v DHCP?
1. DHCP klient vyšle do lokální sítě požadavek na IP adresu (UDP port 68) ve formě 342-576 bytů dlouhé zprávy DHCPDISCOVER ve formátu: A) Zdrojová MAC adresa je adresa klienta B) Cílové MAC adresy …