heptagramxi.wordpress.com
Законот на Слободата
Трактат на Τо Μέγα Θηρίον 666 Кој што е Магус 9° = 2□ A.’.A.’. Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон I Често ме прашуваат зошто ги започнувам моите писма на овој начин. Без…