hepimami.wordpress.com
Hukum Merokok, Menjual, dan Memperdagangkannya
OlehSyaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz …Pertanyaan.Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apakah hukum rokok, haram atau makruh ? Dan apakah hukum menjual dan memperdagangkannya…