heomephim.wordpress.com
Play the moments – Pause the memories – Stop the pain – Rewind the happiness
Không dài dòng, đây là những bản nhạc mà tớ thích, không theo thể loại, không có tiêu chí. Up lên mạng chơi thôi. Cũng thích nhiều ca sĩ khác như M4U, Mỹ Tâm,… nhưng lười tải qúa, chắc để từ…