heomephim.wordpress.com
Stand by Me (1986)
Bao giờ cho đến ngày xưa? Ngày xưa của thế hệ ba mẹ ông bà chúng ta thường được gắn liền với thời bao cấp mà tôi thường hay nghe kể là ăn hạt bo bo, cơm trộn khoai, đất ruộng thì đầy nhưng sao cứ đ…