heomephim.wordpress.com
2015 của tôi
Viết càng ngày càng ít nhưng càng ngày càng chất! Bạn bè mới thì vô số. :) Ô, xem này! Toàn người nổi tiếng comment vào worpress của mình, Tiểu Lục vẫn là người dẫn đầu, 2 năm liên tục rồi nhé. Chú…