heomephim.wordpress.com
Quyền tác giả
Trong bài viết này tôi sẽ cung cấp cho các bạn hai công cụ để những bài viết do chính bạn viết ra được công nhận quyền sở hữu và cách để bảo vệ chúng khỏi việc xâm phạm. 1. Creative Commons Một ngư…