heomephim.wordpress.com
Tạo bộ đếm cho WordPress
Đây là bài viết hướng dẫn các bạn tạo bộ đếm số người đang xem blog của bạn ở thời điểm hiện tại. Lưu ý là nó không phải là Widget có sẵn của Wordpress nhé – phân biệt với Widget sẵn có là &#…