heomephim.wordpress.com
Inception (2010)
Bạn đang ở đâu? Tôi đang ở đâu? Có chắc chắn không? Liệu tôi có đang ngồi trước cái laptop thân quen để đánh lên những dòng chữ này? Bạn có đang ở nhà, ở cơ quan, ở quán cà phê và đang đọc chúng? C…